SELECT MENU
Quy cách: 1380 х 195 х 7 mm m2/hộp: 2,691m2 Số thanh/hộp: 10 thanh Kg/Pallet 17,5 kg Số thanh/Pallet 60 thanh Kg/pallet: 1078 kg Hèm: None Khóa: UNICLIC Bề mặt W

Sản phẩm

0931 833 833