SELECT MENU
Quy cách: 1380 х 159 х 12 mm m2/hộp: 1.864 m2 Số thanh/hộp: 8 thanh Kg/pallet: 18.61 kg Số thanh/Pallet: 44 thanh Kg/Pallet: 818.84 kg Hèm: 4V Khóa: Double Click Bề mặt Authentic, matt

Sản phẩm

0931 833 833